Natuureiland Tiengemeten

Binnen het vaargebied van Zeilschip Hollandsch Diep ligt het eiland Tiengemeten. Vanaf het schip heeft u een prachtig zicht op dit bijzondere stuk natuur. Als het schip door het Vuile Gat vaart, ziet u het kleine haventje van Tiengemeten. Soms ziet u de Schotse Hooglanders aan de oevers pootje baden, waarbij ze zich allerminst laten storen door de Hollandsch Diep. U ziet de dijken met hier en daar een boerderij. Het lijkt even zoals het was, ooit.

Tiengemeten heeft een geschiedenis waar veel over te vertellen is. En een natuur die met zorg ruimte heeft gekregen. Niet zonder slag of stoot, maar wel met succes. Dit bijzondere verhaal van natuur en cultuur van Tiengemeten is de moeite waard om ter plekke te horen van een deskundige gids. U kunt in uw dagtocht een excursie op Tiengemeten inbouwen maar dat moet dan wel ruim tevoren worden aangevraagd bij de schipper. De schipper zal een gids inhuren en het schip zal dan aanmeren in het kleine haventje. Aanmeren bij Tiengemeten kan niet ad hoc en zal altijd tevoren moeten worden besproken.

Over Tiengemeten...Een klein tipje van de sluier....?

Dit spraakmakende eiland vlak bij de Randstad is op vele gebieden uniek te noemen. Van oorsprong was Tiengemeten een landbouweiland, maar met o.a. Europese subsidies is er zo'n 1000 hectare nieuwe natuur gerealiseerd. Het eiland wordt nu beheerd door Natuurmonumenten, nadat de provincie Zuid-Holland Tiengemeten aan heeft gewezen als gebied voor "getijdennatuur, ook geschikt voor recreatie met herkenbare cultuurhistorie". De ontstaansgeschiedenis van het terrein is bepalend geweest voor het uiteindelijke plan voor het eiland.

Zo is Tiengemeten een eiland geworden met drie gezichten: Wildernis, Weelde en Weemoed. Wildernis in het westen en zuiden waar natuur en water vrij spel hebben. Weelde in het midden als een uitgestrekt paradijs voor vogels en planten. Weemoed in het oosten in de vorm van cultuurhistorisch herstel van de Oude Polder...

Maar... hoe je het ook beschrijft, eigenlijk moet je Tiengemeten gewoon zelf zien. Want er is bijna niets met dit gebied te vergelijken. Een eiland waar bewust de dijken weer zijn doorgeprikt? Dat maak je toch weinig meer mee. Toch is hier bewust voor gekozen om het getij weer terug te krijgen. Duizenden ganzen, smienten en andere eendensoorten komen hier veilig rusten. Op opengevallen vlakten fourageren steltlopertjes en zien we lepelaars, zilverreigers en grauwe ganzen. Er is op deze manier een prachtig stuk natuur ontstaan.

Tiengemeten had altijd al wel zijn eigen ruige buitendijkse natuur. Maar de natuur is hier met bulldozers ook een flink handje geholpen. Het klinkt niet romantisch; het doet je beseffen dat je in "gecreëerde" natuur loopt. Echter, de natuur zelf heeft hoe je het wendt of keert toch altijd zelf het laatste woord... De natuur is nu aan zet en in rap tempo heeft het eiland een metamorfose ondergaan. En dat op zich al is fascinerend om te zien! Daarnaast is Tiengemeten een eiland, en daarom is de wijdsheid van de vergezichten op Tiengemeten ook niet alledaags; waar zie je op een zomerse dag overal om je heen aan de horizon kleine witte zeiltjes of - ja, die zijn nog mooier - van die mooie grote bruine?

Een wandeling over Tiengemeten is soms ook best wel melancholisch. Je ziet de herinneringen aan de tijden dat dit het eiland was van agrariërs die dar nog niet eens zo lang geleden hun bedrijf hadden. Op een eiland waar het sociale leven ook zijn speciale kenmerken had. Je ziet boerderijen, als stille getuigen aan een andere tijd. Tiengemeten heeft zijn historie. Er is dan ook veel te doen geweest over dit eiland. Want nu is het een mooi natuurgebied, maar er zijn ook plannen geweest voor een vrachtvliegveld, een depot voor verontreinigd slib en een kerncentrale.... Het is niet verwonderlijk dat er roerige tijden zijn geweest voordat Tiengemeten was zoals het nu is. Maar inmiddels is Tiengemeten al een favoriete bestemming voor mensen die graag even vertoeven in een andere wereld van natuur en cultuur. Een eiland, letterlijk en figuurlijk even afstand van alles....

Voor vragen, reservering of beschikbaarheid: 06-22239821 - info@zeilschiphollandschdiep.nl Neem contact op

Geïnteresseerd in één van onze arrangementen?

Offerte aanvragen